Workplace Hub

Workplace Hub je zariadenie kombinujúce výkonný hardvér, softvér a služby v jednom balíčku. Funguje ako centrum, zjednodušujúce a zefektívňujúce IT správu organizácie pri znížení celkových nákladov na správu IT. Zároveň dokáže poskytovať v reálnom čase dátové analýzy, ktoré pomôžu k zlepšeniu firemných procesov. Nový ekosystém Workplace Hub, riadiace a koordinujúce celú IT infraštruktúru a služby naprieč súčasnými aj budúcimi IT systémami, poskytuje používateľom centrálne prehľadový panel, ktorý ponúka obsiahly náhľad na využívanie IT v rámci celého podniku, čo umožňuje jednoduchú správu a optimalizáciu systémov.

 

Prospekt na stiahnutie