ScanFlow – univerzálny konektor pre jednoduchú digitalizáciu dokumentov

Vďaka aplikácii ScanFlow eliminujete prácne a časovo náročné prepisovanie papierových dokumentov do vašich firemných systémov a ich zložité prehľadávanie a dosiahnete tak významné uľahčenie a zjednodušenie. Intuitívne ovládanie plne integrované do multifunkčných zariadení Konica Minolta i prepracovaná mobilná aplikácia umožňuje užívateľom zvýšiť efektivitu ich práce, pričom stále používajú iba zariadenie, ktoré dôverne poznajú.

Produkt ScanFlow umožňuje jednoduché skenovanie papierových dokumentov priamo do formátov MS Word, Excel, a do prehľadávateľného PDF. Okrem toho poskytuje základné riešenie pre efektívnu a rýchlu archiváciu naskenovaných dokumentov s možnosťou zadávania informácií priamo z panelu multifunkčného zariadenia či mobilného zariadenia.

Naviac ponúka ScanFlow funkcionalitu archivácie dokumentov, ako sú napr. faktúry, zmluvy, či iné dokumenty potrebné k archivácii. Administrátor definuje adresáre, do ktorých majú byť dokumenty ukladané a taktiež pravidlá pre pomenovanie súborov. Užívateľ potom už len zvolí archív, zadá parametre súboru, ako napr. kľúčové slová dokumentu, a naskenuje. ScanFlow zmení dokument do prehľadávateľného PDF, doplní zadané parametre a uloží ho do zvoleného adresára podľa pravidiel pomenovania súboru.

Výhody:

 • ScanFlow prináša jednoduché riešenie pre digitalizáciu papierových dát s pokročilými funkciami
 • ScanFlow šetrí Váš čas. Manuálne prepisovanie dokumentov je teraz minulosťou.
 • Implementácia je jednoduchá, nevyžaduje inštaláciu softvéru na počítačoch užívateľov. ScanFlow sa integruje
 • priamo do panelu multifunkčného zariadenia.
 • Nie sú potrebné žiadne školenia užívateľov. Používanie aplikácie je pohodlné cez intuitívny panel.
 • Parametre súboru možno definovať priamo na multifunkčnom zariadení.

Funkcie:

 • Jednoduché skenovanie do e-mailu alebo do adresára
  • sPDF, WORD, EXCEL, jpg, tif, pdf
  • Možnosť vyhľadávanie príjemcu v AD, LDAP
 • Skenovanie do archívu s OCR do formátu sPDF
  • Definovanie viacerých adresárov
  • Dynamické pomenovanie súborov
  • Zadávanie meta-dát priamo z panelu multifunkčného zariadenia
  • Možnosť volania externého spracovania
 • Autorizácia užívateľa
  • Interný zoznam (importovateľný z csv, xls)
  • AD, LDAP
  • Integrácia s overením užívateľa na MFP

Brožúra na stiahnutie