ECM

Naše portfólio softvérových riešení ponúka spojenie našich zariadení s  aplikáciami vytvorenými na mieru Vašim potrebám. Výsledkom je súbor separátnych častí a tiež celkové riešenie, pomocou ktorého dosiahnete nielen skvalitnenie a urýchlenie procesov, ale aj zvýšenie Vašej  konkurencieschopnosti.

Hlavné oblasti:

– spracovanie prijatých faktúr

– riadená dokumentácia

– spracovanie zmlúv

 

– firemné alebo zákaznícke portály

– výberové konania

– personalistika (HR)

– žiadosti

– spracovanie prijatej pošty a podateľňa