ABBYY FlexiCapture

Automatizované triedenie dokumentov, ich klasifikácia, indexovanie a vyťažovanie dát zo všetkých typov dokumentov

ABBYY FlexiCapture je inteligentné riešenie pre vyťažovanie dát z dokumentov bez nutnosti ručného vyhľadávania údajov a ich prepisovania alebo kopírovania. Je určené všetkým firmám a organizáciám, ktoré pracujú s desiatkami, stovkami až tisíckami dokumenty denne a hľadajú riešenia, ako zefektívniť procesy súvisiace so spracovaním dokumentov. Práve tým je ABBYY FlexiCapture určený – s jeho pomocou možno výrazne znížiť dobu potrebnú na spracovanie dokumentov, významnú časť spracovania plne zautomatizovať a získaný čas zamestnancov využiť inak – lepšie.

Prospekt na stiahnutie